Сайтът greenmaster.me съхранява данни, предоставени от потребителите, единствено и само с цел подобряване на своите услуги. Тези данни не се предоставят за употреба или обработка от трети лица. Такива данни, съгласно Общ регламент за защита на личните данните се съдржат в следните раздели.

  1.  Гласуване / рейтинг за отделните обекти в сайта – гласуването е анонимно и не се свързва с данни за физическото лице, гласувало за обекта. Записва се единствено IP адрес, от който се гласува, за да се предодврати повторно гласуване от същия IP адрес.

За да подобряваме непрекъснато качеството на предлаганите от нас услуги, сайтът използва в допълнение  уеб решения от трети страни, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес, профил в социални мрежи и анализират Вашето поведение, без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, Facebook, Twitter, Google plus.

Конфиденциалност на информацията

Тази секция определя правилата, по които GreenMaster.me използва и защитава информацията, която ни предоставяте, когато използвате нашия уеб сайт.
В случай, че поискаме да ни предоставите определена информация, с която да Ви идентифицираме, когато използвате този уеб сайт, гарантираме, че тя ще бъде използвана, само в съответствие с тези правила.
Green Master си запазва правото да променя тези правила, като обновява тази страница. Добре е да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че промените ви удовлетворяват.
Може да се наложи да събираме следната информация от вас:

  • Име;
  • Информация за контакти, включително и e-mail;
  • Друга информация в съответствие с резервацията, която желаете да направите.

Какво се случва с вашата информация?

Изискваме тази информация, за да разберем вашите нужди и да ви предоставим по-добро обслужване, и по специално:

  • За вътрешно ползване;
  • Може да използваме информацията за да подобряваме предлаганите от нас продукти и услуги.
  • Периодично може да ви изпращаме електронни писма с нови продукти, специални оферти и информация, която смятаме, че ще е интересна за вас.
  • Възможно е да предоставим информацията на «ГРИЙН МАСТЪР ГРУП» ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к.”Младост 2”, бл.242, вх.4, ап. 23, с ЕИК 130412014. В случаите, когато личните Ви данни се предават на GREEN MASTER GROUP, фирмата може да изпълнява ролята на администратор на личните Ви данни.

Сигурност

Гарантираме, че личната информация, която ни предоставяте ще бъде конфиденциална.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА КЛИЕНТИ

 

Кой носи отговорност за личните Ви данни

Настоящата Декларация за поверителност се отнася за личните данни на клиенти на GreenMaster.me в случаите, когато личните Ви данни се предават на GREEN MASTER GROUP от Вас или от обслужващия Ви представител на GREEN MASTER GROUP. Препратките към „GREEN MASTER GROUP“, „нас, „ние“ или „наши“ в настоящата Декларация за поверителност означават «ГРИЙН МАСТЪР ГРУП» ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к.”Младост 2”, бл.242, вх.4, ап. 23, с ЕИК 130412014.

Сайтът greenmaster.me съхранява данни, предоставени от потребителите, единствено и само с цел подобряване на своите услуги. Тези данни не се предоставят за употреба или обработка от трети лица. Такива данни, съгласно Общ регламент за защита на личните данните се съдържат в следните раздели.

  1. Гласуване / рейтинг за отделните обекти в сайта – гласуването е анонимно и не се свързва с данни за физическото лице, гласувало за обекта. Записва се единствено IP адрес, от който се гласува, за да се предодврати повторно гласуване от същия IP адрес.
  2. Контактна форма – данните за Име, Е-мейл, Мобилен телефонен номер, Дата на раждане (ден/месец/година), Адрес за вписване (Град/село, ж.к./кв./ул./бул./N/Бл./Вх./Ап.) предоставени от нашите клиенти, не се записват в база данни и се изпращат само по е-мейл и биват изтривани своевременно, след приключване на кореспонденцията с Вас и/или след предоставянето им на GREEN MASTER GROUP.

За да подобряваме непрекъснато качеството на предлаганите от нас услуги, сайтът използва в допълнение уеб решения от трети страни, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес, профил в социални мрежи и анализират Вашето поведение, без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, Facebook, Twitter, Google plus.

 

Лични данни, които събираме за Вас

Когато използваме термина „лични данни“ в настоящата Декларация за поверителност, имаме предвид данни, които се отнасят за Вас и ни дават възможност да Ви идентифицираме, пряко или в комбинация с друга информация, която е възможно да съхраняваме. Получаваме тези данни директно от Вас или от представителите, които може да ни ги предоставят. Може да събираме следните лични данни за Вас:

Името и данните Ви за контакт (обръщение, фамилия, собствено име и други имена, пощенски адрес, имейл адрес, телефонни номера).

Датата Ви на раждане.

Информация за покупките Ви от GREEN MASTER GROUP, както и за предпочитанията за определени типове продукти.

Съобщенията, които обменяте с нас (например имейлите, писмата, обажданията или публикациите и съобщенията Ви в социални медии).

Информация за начина, по който използвате уебсайта или мобилното ни приложение.

Информация за това как използвате уебсайта ни посредством „бисквитки“ или подобни идентификатори. „Бисквитките“ са малки късчета информация, съхранявани от браузъра Ви на твърдия диск на компютъра Ви. Те Ви дават възможност да сърфирате в уебсайта ни и ни позволяват да предоставяме определени функции, като например да поддържаме оставането в профила Ви в уебсайта ни. За повече информация за това как използваме „бисквитките“ и как можете да ги премахнете, прочетете нашите правила за бисквитките.

 

Как и защо използваме събираните от нас лични данни

Използваме личните Ви данни за следните цели:

За да Ви информираме за наши продукти и оферти, които може да харесате

 

Ако сте се абонирали за бюлетина на GreenMaster.me или GREEN MASTER GROUP или сте правили покупки по-рано, може да Ви изпращаме съобщения по имейл или кратки съобщения през месинджър за наши продукти и оферти. Може да използваме информацията, с която разполагаме за Вас (включително миналите Ви покупки), за да изградим профил за предпочитанията Ви и да Ви изпращаме подходящи за Вас продукти и оферти. Възможно е също така да Ви показваме реклами, свързани с продукти на GREEN MASTER GROUP, в мрежата въз основа на информацията, която имаме за Вас. Това се прави в съответствие с бизнес интересите ни за ефективно пазарно представяне на продуктите ни. Ако не искате да получавате маркетингови съобщения (например имейли) от нас, моля, свържете се с нас. Когато взаимодействате с GreenMaster.me или GREEN MASTER GROUP посредством публикации или съобщения в социални медии, може да използваме лични данни, включени в публикациите в социални медии, за тази цел.

 

За GREEN MASTER GROUP – За да подобрява услугите си, да постига административните си цели и защитава бизнес интересите си

Бизнес целите, за които ще използват личните Ви данни, включват счетоводство, фактуриране, сигурност и правни цели, статистически и маркетингов анализ, тестване, поддръжка и развитие на системите. Това включва използването на личните Ви данни, за да спазват правните си задължения, например задължението за поддържане на документация за данъчни и одитни цели. Когато не е налице конкретно правно задължение, което трябва да спазват, обработват тези лични данни в съответствие със законните си интереси в управлението на дейността ни и поддържането на точна и актуална документация.

 

Ако възразявате срещу използването на личните Ви данни за изпълнението на някоя от посочените по-горе цели, моля, свържете се с нас. Макар че решението Ви да предоставите личните си данни на GreenMaster.me и GREEN MASTER GROUP по принцип е доброволно, ако не осигурите определена информация, GreenMaster.me може да не е в състояние да изпълни някои от целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност. Може например да не сме в състояние да изпращаме до Вас продукти по пощата, без да знаем пощенския Ви адрес.

 

Как може да споделяме и прехвърляме събираните от нас данни

 

Може да споделяме личните Ви данни със:

 

други компании от групата на GREEN MASTER GROUP;

доставчици на услуги за нас, чиято цел е да ни помагат да извършваме дейността си и да подобряваме услугите си и практическата Ви работа като клиенти;

правителствени органи.

 

Споделянето на данни ще се извършва за целите, изложени по-горе, или за спазването на конкретни правни задължения, на които сме подчинени.

 

GREEN MASTER GROUP използва подходящи предпазни мерки за защита на личните данни, които не се прехвърлят в държави извън Европейското икономическо пространство, за които се счита, че осигуряват по-ниско ниво на защита на личните данни. Одобрените от Европейската комисия Стандартни договорни клаузи са внедрени при доставчика ни на имейл системи и доставчиците на услуги за ИТ поддръжка и техническо обслужване на ИТ системите ни. Свържете се с нас, като използвате посочените по-долу данни, за да се запознаете с копие на съответните предпазни мерки.

 

Колко дълго пазим личните Ви данни

 

Информацията за обработка на поръчките ще се пази от GREEN MASTER GROUP за срок от 10 години или до приключване на данъчен одит, което настъпи по-късно. GREEN MASTER GROUP може да използва личните Ви данни, докато работите активно с GREEN MASTER GROUP. Когато вземаме решение колко дълго да пазим личните Ви данни след приключване на активната Ви дейност с GREEN MASTER GROUP, вземаме предвид всички текущи задължения, които може да имаме (например да съхраняваме информацията за счетоводни цели) или предоставеното време за предявяване на правни искове или защита от тях. Ако се нуждаете от по-конкретни срокове, моля, свържете се с нас. Ще спрем да обработваме данните Ви за директен маркетинг, включително дейностите по профилиране, ако възразите срещу подобно обработване на данните Ви или оттеглите съгласието си за обработване, когато е било получено преди това.

 

Вашите права

 

Имате право да поискате достъп до личните данни за Вас, които съхраняваме, и да поискате да коригираме личната информация за Вас, която не е точна. Може също така да имате правото да ограничите обработването на личните Ви данни, да пренесете личните си данни при друг администратор или да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити.

 

Ако имате проблем или оплакване за начина, по който работим с личните Ви данни, моля, свържете се с нас. В случай че не сме в състояние да решим проблема, обърнете се към местния надзорен орган за поверителност на данните.

 

Как да се свържете с нас

 

Ако имате въпроси, коментари или искания във връзка с настоящата Декларация за поверителност, моля, изпратете имейл до длъжностното ни лице за защита на данните на адрес sales@green-master.eu. или пишете до адрес София 1309, ул. Пиротска 151«ГРИЙН МАСТЪР ГРУП» ЕООД или за сайта GreenMaster.me на адрес greenmaster.contacts@gmail.com

 

Промени в Декларацията за поверителност

 

Възможно е периодично да променяме настоящата Декларация за поверителност. Всяка нова версия на Декларацията за поверителност ще бъде публикувана на уебсайта ни.